ΝΕΑ WORKSHOPS

Βιωματική Εκπαίδευση για κάθε υφιστάμενη εταιρεία & Start-up, για κάθε Ιδέα, επιχειρηματική ή μη, για κάθε δράση που παράγει αξία!
Μικρής διάρκειας-6 ωρών
Χαμηλού κόστους γιατί πιστεύω στην αλληλεγγύη και στην ισόρροπη ανταλλαγή
Με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων έτσι ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή τους ως εργαστήρια-έως 10 άτομα ανά εργαστήριο
Που απευθύνονται σε όλους ανεξάρτητα από επάγγελμα, σπουδές ή ηλικία
Που απαντούν σε βασικά ερωτήματα ανθρώπων που έχουν ιδέες και θέλουν να τις υλοποιήσουν αποτελεσματικά
Με παραδοτέο πρακτικά εφαρμόσιμο και προσαρμόσιμο σε κάθε ιδέα, περίπτωση και δράση των συμμετεχόντων
Με εξειδικευμένη και στοχευμένη θεματολογία
Βασισμένα σε ενοποιημένη επιστημονική γνώση

Project Charter:

Ξεκινήστε σωστά τα Επιχειρηματικά σας ή μη Projects

Branding:

Αναπτύξτε την Πρόταση Αξίας της Ιδέας σας και το Brand Story της

Business Model:

Αναλύστε & Αποτυπώστε το Επιχειρηματικό σας Μοντέλο στο Χαρτί

Idea Pitching:

Παρουσιάστε τις Ιδέες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας

Agro-business:

Σχεδιάστε & Αναπτύξτε μία Αγροδιατροφική Start-up Επιχείρηση

Agro-business:

Σχεδιασμός Εξαγωγικών Δράσεων με βάση το Γιατί-Πώς-Τι

Όλα τα Workshops υλοποιούνται και εξ’ αποστάσεως και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες συμμετεχόντων που ανήκουν σε ομάδες εταιρειών, start-ups, συνεταιρισμών και ομάδων με κοινά επιχειρηματικά ενδιαφέροντα.

ΑΛΛΑ WORKSHOPS

Δείτε τα Εργαστήρια μεγαλύτερης διάρκειας-πάνω από 12 ώρες-που παρέχει η Δήμητρα, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες