Workshop:

Δημιουργώντας μία Επιτυχημένη Brand Στρατηγική

Ένα βιωματικό εργαστήριο που τοποθετεί την επιχείρησή σας στη θέση που της αξίζει!

Η Στρατηγική Brand είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός επιτυχημένου brand, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Μία καλά δομημένη και υλοποιημένη στρατηγική του brand επηρεάζει μία επιχείρηση σε όλα της τα επίπεδα και όλες τις λειτουργίες της και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες των πελατών της, τα συναισθήματά τους και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται. Στη σημερινή εποχή της ευελιξίας η διαμόρφωση ενός brand strategy που βοηθάει στην παραγωγή αληθινής αξίας για όλους είναι must!

Σκοπός & Θεματολογία του Εργαστηρίου

Αν θέλετε να χτίσετε μία επιχείρηση που βασίζεται σε έναν ξεκάθαρο σκοπό, έχει μία ενοποιημένη προσέγγιση στη συμπεριφορά, στις δράσεις της και στην επικοινωνία της, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες της, είναι αποτελεσματική σε βάθος χρόνου και είναι εύκολο να αναφέρονται σ’ αυτήν τόσο οι πελάτες όσο και οι εργαζόμενοί της, τότε δεν έχετε παρά να συμμετέχετε σ’ αυτό το βιωματικό εργαστήριο που θα σας δώσει τη δυνατότητα να:

  • Διαχωρίσετε τις έννοιες brand, branding και marketing
  • Κατανοήσετε την έννοια του brand strategy
  • Μάθετε πώς να αναλύετε την υπάρχουσα κατάσταση και θέση της επιχείρησή σας και να επιλέγετε την κατάλληλη κατεύθυνση του brand strategy της επιχείρησής σας
  • Διασαφηνίσετε το “Γιατί-Πώς-Τι” της επιχείρησής σας καθώς και το όραμα και την αποστολή της
  • Γνωριστείτε με τους 9 πυλώνες ενός brand strategy μεταξύ των οποίων είναι η πρόταση αξίας της επιχείρησης, το elevator pitch της, το brand story της
  • Εξοικειωθείτε με την έννοια του brand identity και να μάθετε τι είναι “Φιλοσοφία στο Σχεδιασμό”
  • Σχεδιάσετε μία επιτυχημένη ιστοσελίδα και ένα blog της επιχείρησής σας
  • Παράξετε ιδέες που θα προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες σας αποτελεσματικά με βάση το brand strategy
  • Γνωριστείτε με «εργαλεία» της Φύσης, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά σας και την ευελιξία σας
Απευθύνεται

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη ομάδων start-up εταιρειών, σε φοιτητές και σε κάθε άνθρωπο δημιουργικό, που έχει μία ιδέα ή έχει αναπτύξει ένα προϊόν ή/και υπηρεσία και θέλει να δώσει την αξία που πρέπει ώστε να λύσει προβλήματα που αντιμετεπωπίζουν οι άνθρωποι και να παράξει ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για τον ίδιο, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνανθρώπους του.

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για επιχειρήσεις που θέλουν να ανταποκρίνονται άμεσα, δυναμικά, αειφορικά και με ευελιξία στις παγκόσμιες προκλήσεις της αγοράς.

Διάρκεια

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο έχει συνολική διάρκεια από 8 έως 16 ώρες.

Επίσης, μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, όπως και σε ομάδες ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Δημιουργικής Οικονομίας, του Sharing Economy και της Οικονομίας του «Λουκουμά».

Πληροφορίες:

Κα Δήμητρα Ζερβάκη, dimitra@dimitrazervaki.com

Οι Μετα-καινοτομίες του Εργαστηρίου

Συμβολή στο Ευ Ζην

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εκτός από την ανάπτυξη των ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων τους, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν, με βιωματικό τρόπο, και γνώσεις που αφορούν το well-being τους. Γιατί, πολύ απλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ευέλικτα και να μετα-καινοτομούμε, αν το σώμα και το πνεύμα μας δεν βρίσκονται σε ισορροπία. Και η Φύση μπορεί να μας προσφέρει πολλά σ’ αυτό το επίπεδο.

«Αντισυμβατικοί» Χώροι Διεξαγωγής

Το εργαστήριο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί σε «γνωστούς» χώρους, όπως αίθουσες ξενοδοχείων ή εκπαιδευτικές αίθουσες, αλλά σε εναλλακτικούς χώρους όπως πολυχώρους, αίθουσες οινοποιείων κ.ά. γιατί πιστεύουμε στη δύναμη που κρύβει το «αντισυμβατικό» περιβάλλον μάθησης στη γνωσιακή διαδικασία.

Φυσικά, μπορεί να υλοποιηθεί και σε χώρους που μπορείτε να μας προτείνετε εσείς στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ενδοεταιρικά. Όμως, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, διαμορφώνουμε το χώρο ανάλογα, ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Μέθοδος Κατάρτισης

Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί με χρήση του learning by doing, της αλληλεπίδρασης, των καλών πρακτικών της μη τυπικής μάθησης, του peer-to-peer learning και των ομαδικών δραστηριοτήτων. Κάθε θεματική ενότητα θα υποστηρίζεται από την παροχή θεωρητικής γνώσης, η οποία θα βασίζεται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις και θα παρέχεται με διαδραστικό/βιωματικό τρόπο.

Εισηγήτρια

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Η Δήμητρα, λειτουργώντας ως Entrepreneur αλλά και ως Business/Executive/Personal Coach, συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους ιδανική οπτική γωνία δράσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη οργανισμών και startup επιχειρήσεων, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο σε ήπιες όσο και σε σκληρές δεξιότητες και ικανότητες, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών/προϊόντων/υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς, στο marketing, στο business branding, personal/executive branding και στο storytelling (brand story), στην παρουσίαση ιδεών (Idea Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων και blogs, σε θέματα αειφορίας και στη δημιουργία αειφορικών επιχειρήσεων, στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα και στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας.