Workshop:

Η Εποχή της Ευελιξίας: Δημιουργώντας Αποτελεσματικούς Agile Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς

Ένα βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στον αποτελεσματικό αυτοσχεδιασμό, στην προδραστικότητα, στην άμεση προσαρμογή. Δηλαδή στο agility!

Ζούμε σε μία εποχή που δεν μπορούμε να κρυφτούμε, όσο κι αν το θέλουμε, από τη γρήγορη αλλαγή. Ζούμε στην εποχή της δημιουργικής, ψηφιακής, συμμετοχικής και κοινωνικής οικονομίας που δίνει πολλές ευκαιρίες αλλά είναι και πολύ challenging. Ζούμε και σε μία εποχή που ο πλανήτης που μας φιλοξενεί καταστρέφεται με ταχύτατους ρυθμούς και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό από… χθες.

Η δημιουργία «επαναστατικών» οργανισμών σ’ αυτή την εποχή της ευελιξίας και της ταχύτητας, που μπορούν να αναπτύσσονται δυναμικά, να μετα-καινοτομούν και να είναι αειφορικές, παρ’ όλες τις προκλήσεις που υφίστανται, είναι πλέον κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Η δημιουργία «επαναστατικών» οργανισμών που στηρίζονται στη δημιουργικότητα, στην ευελιξία, σε ανθρώπους και ομάδες που κατέχουν τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες και που ξέρουν να διαχειρίζονται την αλλαγή αλλά και τα projects των ιδεών τους με βάση την ιδανική οπτική γωνία δράσης τους και φυσικά σε σύγχρονα επιχειρηματικά «εργαλεία» είναι must!

μας!

Σκοπός & Θεματολογία του Εργαστηρίου

Αν θέλετε λοιπόν να δημιουργήσετε μία agile οργανωσιακή κουλτούρα η οποία συμβάλλει στην προώθηση της μετα-καινοτομίας, της αειφορίας και της θετικής αλλαγής, στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στο αναπάντεχο, στο απρόβλεπτο και στο μη σχεδιασμένο/προγραμματισμένο, αλλά και στην παραγωγή αληθινής αξίας τόσο προς τους πελάτες σας-εσωτερικούς και εξωτερικούς-και στον πλανήτη Γη, και παράλληλα να μάθετε και πώς μπορεί η ίδια η Φύση να σας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχετε πάρα να συμμετέχετε σ’ αυτό το βιωματικό εργαστήριο και να δουλέψουμε όλοι μαζί στις παρακάτω θεματικές ενότητες που θα σας βοηθήσουν να:

  • Κατανοήσετε γιατί απαιτείται ο μετασχηματισμός των ανθρώπων, των ομάδων και των οργανισμών σε agile
  • Ξεκαθαρίσετε την έννοια των όρων Agile Management και Agile Organization και πώς αυτοί σχετίζονται με το System Thinking
  • Μάθετε ποια είναι τα agile συστήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Γνωριστείτε με την ίδια τη Φύση και τα μαθήματα που μας δίνει για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε agile ανθρώπους, ομάδες και οργανισμούς.
  • Εξοικειωθείτε με το μοντέλο «Revolutionary Agile Framework-RAF», το οποίο έχει αναπτυχθεί από την κα Ζερβάκη μέσα από την ενοποίηση διαφόρων επιστημονικών πεδίων και το οποίο ορίζει τους πυλώνες, τα χαρακτηριστικά και τους νόμους των agile οργανισμών, ομάδων και ανθρώπων.
  • Αναπτύξετε εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός agile mindset και που συμβάλλουν στη δημιουργία agile ομάδων και στο μετασχηματισμό των οργανισμών σε agile.
  • Διαχειριστείτε αποτελεσματικά την αλλαγή-Change Management
  • Κατανοήσετε τι σημαίνει agile ηγεσία
  • Κάνετε χρήση των βασικών εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε έναν agile οργανισμό.
  • Γνωριστείτε με «εργαλεία» της Φύσης, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά σας και να σας κάνουν να είστε πιο συνειδητοί

συνειδητοί

Απευθύνεται

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη αλλά και υπαλλήλους οργανισμών (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρείες κερδοσκοπικές και μη, δημόσιους οργανισμούς) που θέλουν να μετατραπούν σε αποτελεσματικά agile speed junkies, που μαθαίνουν γρήγορα, που παράγουν ιδέες και υλοποιούν projects που οδηγούν σε θετική αλλαγή και που τελικά καταφέρνουν να δημιουργούν ευέλικτους οργανισμούς οι οποίοι ανατρέπουν το επιχειρηματικό κατεστημένο, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πια επιτυχώς στο VUCA world-Mεταβλητό, Aβέβαιο, Πολύπλοκο και Ασαφή κόσμο που ζούμε.

Διάρκεια

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο έχει συνολική διάρκεια 8 ώρες.

Η ώρα έναρξης είναι 9:00 και η ώρα λήξης είναι 16:30.

Επίσης, μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, όπως και σε ομάδες ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Δημιουργικής Οικονομίας, του Sharing Economy και της Οικονομίας του «Λουκουμά».

Πληροφορίες:

Κα Δήμητρα Ζερβάκη, dimitra@dimitrazervaki.com

Οι Μετα-καινοτομίες του Εργαστηρίου

Συμβολή στο Ευ Ζην

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εκτός από την ανάπτυξη των ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων τους, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν, με βιωματικό τρόπο, και γνώσεις που αφορούν το well-being τους. Γιατί, πολύ απλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ευέλικτα και να μετα-καινοτομούμε, αν το σώμα και το πνεύμα μας δεν βρίσκονται σε ισορροπία. Και η Φύση μπορεί να μας προσφέρει πολλά σ’ αυτό το επίπεδο.

«Αντισυμβατικοί» Χώροι Διεξαγωγής

Το εργαστήριο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί σε «γνωστούς» χώρους, όπως αίθουσες ξενοδοχείων ή εκπαιδευτικές αίθουσες, αλλά σε εναλλακτικούς χώρους όπως πολυχώρους, αίθουσες οινοποιείων κ.ά. γιατί πιστεύουμε στη δύναμη που κρύβει το «αντισυμβατικό» περιβάλλον μάθησης στη γνωσιακή διαδικασία.

Φυσικά, μπορεί να υλοποιηθεί και σε χώρους που μπορείτε να μας προτείνετε εσείς στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ενδοεταιρικά. Όμως, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, διαμορφώνουμε το χώρο ανάλογα, ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Μέθοδος Κατάρτισης

Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί με χρήση του learning by doing, της αλληλεπίδρασης, των καλών πρακτικών της μη τυπικής μάθησης, του peer-to-peer learning και των ομαδικών δραστηριοτήτων. Κάθε θεματική ενότητα θα υποστηρίζεται από την παροχή θεωρητικής γνώσης, η οποία θα βασίζεται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις και θα παρέχεται με διαδραστικό/βιωματικό τρόπο.

Εισηγήτρια

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Η Δήμητρα, λειτουργώντας ως Entrepreneur αλλά και ως Business/Executive/Personal Coach, συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους ιδανική οπτική γωνία δράσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη οργανισμών και startup επιχειρήσεων, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο σε ήπιες όσο και σε σκληρές δεξιότητες και ικανότητες, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών/προϊόντων/υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς, στο marketing, στο business branding, personal/executive branding και στο storytelling (brand story), στην παρουσίαση ιδεών (Idea Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων και blogs, σε θέματα αειφορίας και στη δημιουργία αειφορικών επιχειρήσεων, στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα και στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας.