Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών

Ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου καλλιέργειας και αξιοποίησης των Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) με βάση τη συνεργασία, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις αρχές του επιχειρείν θεωρείται επιβεβλημένος ώστε τα ΑΦΦ να αποτελέσουν μία βιώσιμη εναλλακτική επιχειρηματική πρόταση.

Εφαρμοσμένο Project Management

Κάθε στάδιο της ανάπτυξης, υλοποίησης και διάδοσης κάθε Ιδέας αποτελεί και ένα project. Η επιτυχημένη εφαρμογή του Project Management είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία οδηγούν τόσο τους οργανισμούς όσο και τα άτομα που τους απαρτίζουν στην ισορροπημένη, αρμονική και αποτελεσματική ανάπτυξη. Όμως η θεωρία δεν προσφέρει πολλά! Το θέμα είναι η εφαρμογή! Γι’ αυτό και το εφαρμοσμένο Project Management εμπλουτισμένο με στοιχεία αειφορίας είναι ένα κλειδί που ανοίγει την πόρτα της εξέλιξης και της παραγωγής πραγματικής αξίας!

Εξαγωγές Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Ο Αγροδιατροφικός τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική, στο στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και στο όραμα για αειφορία σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.