Ανάπτυξη Νεοφυούς (Start-up) Επιχείρησης: Αποτελεσματικό Επιχειρηματικό Σχέδιο & Idea Pitching

Επιχειρηματικές ιδέες υπάρχουν πολλές, λίγες όμως πετυχαίνουν. Η επιτυχία στο μετασχηματισμό μιας επιχειρηματικής ιδέας σε επιτυχημένη επιχείρηση δεν έγκειται μόνο στην ύπαρξη μιας καλής ιδέας αλλά και στις ικανότητες που έχει κάποιος να αναπτύσσει ιδέες, να τις διαχειρίζεται, να τις τοποθετεί στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης στρατηγικής με μετρήσιμα αποτελέσματα και να τις παρουσιάζει σε πιθανούς επενδυτές.