Εδώ μπορείτε να βρείτε μελέτες, επιστημονικά ή μη άρθρα και διάφορα άλλα «εργαλεία» τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε, να συνδεθείτε και να αξιοποιήσετε της δυνατότητες που μας δίνει η Φύση για να εξελίξουμε διάφορα επίπεδα της ύπαρξής μας.

Επίσης αυτή η κατηγορία του Free Stuff ευελπιστεί να αποτελέσει ένα trigger ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσης των ανθρώπων προς την κατεύθυνση της προστασίας και της διατήρησης της φυσικής μας κληρονομιάς!

Scientific Articles

License:

creative commons

Attribution–Non Commercial–Share Alike
Creative Commons See the Distribution License | See the Legal Code