Μία κατηγορία «τεράστια» και σε σχέση με το εύρος το οποίο καλύπτει αλλά και σε σχέση με τη σπουδαιότητα που έχει όσο αφορά το well-being των ανθρώπων αλλά και της ίδιας της Γης.

Εδώ θα βρείτε υλικό που αναφέρεται στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση και κατανάλωση της τροφής μας.

Επίσης γίνεται μία προσπάθεια μέσω του παραγόμενου υλικού να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων-Food Safety και Διατροφικής Ασφάλειας-Food Security ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί πιο συνειδητά και ως προς τον εαυτό του αλλά και ως προς τους συνανθρώπους του και να συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη.

White Papers
Minimum viable business promo

Αυτό το ebook-white paper θα σας βοηθήσει να:

  • μάθετε τι εννοώ με τον όρο Ελάχιστη Βιώσιμη Επιχείρηση-The Minimum Viable Business-MVB
  • γνωρίσετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας MVB
  • κατανοήσετε μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης τι σημαίνει “δημιουργώ μία MVB”
  • δραστηριοποιηθείτε δημιουργικά προς την κατεύθυνση δημιουργίας Ελάχιστων Βιώσιμων Αγρο-διατροφικών Επιχειρήσεων

Άδεια Χρήσης:

creative commons

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή
Creative Commons Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα