Αυτή η ενότητα του Free Stuff θα περιέχει τμήματα από μελέτες, αναφορές, επιστημονικά ή μη άρθρα τα οποία αναφέρονται σε διάφορα πεδία σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και start-ups (νεοφυείς επιχειρήσεις), το «μεγάλο» θέμα της Ηγεσίας, τις ανθρώπινες σχέσεις και κάποια στοιχεία προσωπικής εξέλιξης.

White Papers
Minimum viable business promo

Αυτό το ebook-white paper θα σας βοηθήσει να:

  • μάθετε τον όρο “Ελάχιστη Βιώσιμη Επιχείρηση” (The Minimum Viable Business-MVB)
  • γνωρίσετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας MVB
  • κατανοήσετε μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης τι σημαίνει “δημιουργώ μία MVB”
  • δραστηριοποιηθείτε δημιουργικά προς την κατεύθυνση δημιουργίας Ελάχιστων Βιώσιμων Επιχειρήσεων