Σ’ αυτήν την κατηγορία μπορείτε να βρείτε υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία ανάπτυξης, ενίσχυσης, υλοποίησης και διάδοσης μιας Ιδέας. Σαφώς και τα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στο ταξίδι μιας ιδέας είναι πολλά γι’ αυτό και κάθε ανάρτηση είναι προϊόν integration σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία και βιωματική γνώση.

Άρθρα & Scientific Papers

Άδεια Χρήσης:

creative commons

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή
Creative Commons Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα