Μήπως Ήρθε ο Καιρός να Ασχοληθούμε Σοβαρά με το Branding των «Μικρών» Ελληνικών Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων;

Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο σχετικά με μία νέα καινοτομία σε επίπεδο συσκευασίας της κλασικής μεγαλόκαρπης τομάτας. Όντως έξυπνη συσκευασία που προσφέρει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και ίσως και μία νέα εμπειρία στους καταναλωτές που μπορούν να την πληρώσουν. Όμως αυτό είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα των μικροκαλλιεργητών;

Το Branding των Ελληνικών Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων, Απάντηση στις Προκλήσεις του Μέλλοντος;

Η Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αξιών, ηθικής, συνολικής οργάνωσης και αειφορικής ανάπτυξης. Ακούγεται από παντού ότι για να βγει η Ελλάδα από αυτήν την Κρίση θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και ότι ένας από τους πυλώνες στους οποίους μπορεί και πρέπει να στηριχθεί είναι ο Αγροδιατροφικός της Τομέας.