Δυστυχώς, στην Ελλάδα Όλοι τα Κάνουν Όλα… και στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Πρόσφατα πληροφορήθηκα για κάποιες επενδύσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στην Ελλάδα στον Αγροτικό Τομέα. Αυτό σαν γεγονός είναι ευχάριστο διότι δείχνει μία θέληση ανάπτυξης ενός τομέα που τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει «αναπτυχθεί» στρεβλά. Όμως προβληματίστηκα κιόλας…