Αλλαγή Ημερομηνίας του Workshop Δημιουργίας Business Model: “Αναλύστε και Αποτυπώστε το Επιχειρηματικό σας Μοντέλο στο Χαρτί”

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Νέα ημερομηνία Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015.