project charter

Workshop Δημιουργίας Project Charter:

Ξεκινήστε Σωστά τα Επιχειρηματικά σας ή μη Projects

Ένα Διαδραστικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Project Management για Όλους!

Οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, δημιουργούνται, αναπτύσσονται και επεκτείνονται μέσω νέων Ιδεών. Και φυσικά κάθε ιδέα είναι ένα project. Η σημερινή εποχή που διέπεται από έντονη αβεβαιότητα και γρήγορες αλλαγές απαιτεί από τους entrepreneurs και όχι μόνο να είναι αποτελεσματικοί Applied Project Managers.

Όμως επειδή ισχύει το «κάθε αρχή και δύσκολη», το να ξεκινήσει σωστά ένας entrepreneur ή και οποιοσδήποτε έχει μία ιδέα την ανάπτυξη και υλοποίηση κάθε project του δεν είναι εύκολο. Απαιτούνται κάποιες βασικές δεξιότητες και γνώσεις διαχείρισης έργων οι οποίες θα του επιτρέψουν να τοποθετήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όλες τις δράσεις του ώστε να μπορεί να τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να ολοκληρώσει το κάθε project του με επιτυχία.

Σκοπός του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μάθει στους συμμετέχοντες, μέσα από πρακτικές ασκήσεις, πώς να δημιουργούν ένα αποτελεσματικό Project Charter-Καταστατικό Έργου, χωρίς να απαιτείται καμία γνώση Διαχείρισης Έργων. Να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να δημιουργούν τον «Οδικό Χάρτη» κάθε έργου με βάση τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές του πλέον αναγνωρισμένου φορέα σε παγκόσμιο επίπεδο, του PMI (Project Management Institute).

Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το εργαστήριο θα έχουν στα χέρια τους ένα πλήρες Project Charter ώστε να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους projects.

Απευθύνεται

Το εργαστήριο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ιδέες-επιχειρηματικές και μη-και θέλουν να τις αναπτύξουν και να τις υλοποιήσουν με σωστό τρόπο. Δεν απαιτεί γνώση διαχείρισης έργου.

Είναι ανοικτό σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης έργων, σε μέλη ομάδων start-up εταιρειών, σε εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του project, σε φοιτητές και σε κάθε άνθρωπο δημιουργικό, που βλέπει την κάθε του ιδέα ως ένα project και θέλει να εντάξει στην καθημερινότητά του στοιχεία διαχείρισης έργου.

Θεματολογία

Γενικές Αρχές Διοίκησης Έργου

 • Τι είναι έργο
 • Πλεονεκτήματα της Διαχείρισης Έργου
 • Κύκλος ζωής έργου
 • Ομάδες διαδικασιών έργου
 • The Triple Constraint: φυσικό αντικείμενο, κόστος, χρόνος
 • Ποιότητα
 • Η έννοια της Αλλαγής στην πορεία υλοποίησης ενός έργου
 • Ο ρόλος του Project Manager
 • Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου

Δημιουργία Project Charter-Καταστατικού Έργου

 • Τι είναι Project Charter-Καταστατικό Έργου
 • Business Case-Σκοπιμότητα Έργου
 • Φυσικό Αντικείμενο Έργου
 • Σχεδιασμός Αναλυτικής Δομής Εργασιών (Work Breakdown Structure)
 • Αρχικός Χρονοπρογραμματισμός & Ορόσημα
 • Αρχική Εκτίμηση Κόστους
 • Αρχικό Πλάνο Επικοινωνίας
 • Αρχικό Σχέδιο Προσδιορισμού Ρίσκων
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Έργου
 • Ομάδα Έργου
Μέθοδος Κατάρτισης

Πρόκειται για ένα καθαρά βιωματικό, διαδραστικό πρόγραμμα. Όλη η θεματολογία καλύπτεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης-case studies. Το τελικό παραδοτέο του εργαστηρίου θα είναι η δημιουργία ενός Project Charter-Καταστατικού Έργου το οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να το προσαρμόσουν στη δική τους μοναδική περίπτωση.

Διάρκεια

Το Εργαστήριο έχει διάρκεια 6 ώρες.

Συμμετέχοντες

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά εργαστήριο είναι περιορισμένος-έως 10 άτομα-για να είναι εφικτή η εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις καλές πρακτικές της βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Πληροφορίες:

Κα Δήμητρα Ζερβάκη, dimitra@dimitrazervaki.com

 

Εισηγήτρια

dimitra footerΔήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Η Δήμητρα, λειτουργώντας ως General Manager & Business Coach, συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους ιδανική οπτική γωνία δράσης. Να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να επανενωθούν με τη Φύση και μέσω του Integration να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό Business & Personal Modus Operandi! Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων/οργανισμών, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών-προϊόντων-υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς και branding, στην παρουσίαση ιδεών (Idea Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα, στην ανάπτυξη και διαχείριση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, και στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων και blogs.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ