Αυτο-αξιολόγηση

Ποιοτικών

Χαρακτηριστικών

ενός Project Manager

Οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, δημιουργούνται, αναπτύσσονται και επεκτείνονται μέσω νέων Ιδεών. Και φυσικά κάθε ιδέα είναι ένα project. Η σημερινή εποχή που διέπεται από έντονη αβεβαιότητα και γρήγορες αλλαγές απαιτεί από τους entrepreneurs και όχι μόνο να είναι αποτελεσματικοί Applied Project Managers.
Αυτή η Αυτο-αξιολόγηση δεν αποτελεί τεστ με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Πολύ απλά σας βοηθάει να δείτε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας ως Project Managers ώστε να αναλάβετε δράση σε επίπεδο αυτο-εξέλιξής σας!
Κάντε την αυτο-αξιολόγησή σας τώρα!