Κατακτώντας το Κοινό μιας Παρουσίασης

Ελάχιστες είναι οι φορές που παρουσιάσεις ανθρώπων σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, workshops με εντυπωσιάζουν και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να με κρατούν καθηλωμένη αλλά ταυτόχρονα με βάζουν και στη διαδικασία να μαθαίνω γρήγορα και εύκολα. Οι βασικοί λόγοι;