Εκπαιδευτικό Υλικό: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αειφόρο Χρήση του Νερού

ΥΛΙΚΟ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Διάφορες Πηγές με τη Μορφή Μελετών, White Papers, Οδηγιών της ΕΕ, Εκπαιδευτικού Υλικού που Αναπτύχθηκε από Άλλους Φορείς ΥΛΙΚΟ Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Παράδειγμα Σχεδιασμού ενός Project στο πλαίσιο του Project-Based Learning Idea Pitching-Η Τέχνη του “Παρουσιάζειν”