Τι «Κέρδισα» Κατασκευάζοντας το Website μου

Το να δημιουργήσεις ένα website το οποίο προωθεί τη δουλειά σου, παρουσιάζει εσένα στον κόσμο, πουλάει τα προϊόντα/υπηρεσίες σου είναι ένα project. Ένα project το οποίο έχει συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο…