Μέσα από το ταξίδι προς την ευδαιμονία έχουμε να μάθουμε πολλά. Και όχι «pure»/«ξερή» γνώση διότι αυτή είναι νεκρή. Είναι ένα βασικό εργαλείο αλλά δεν είναι ο σκοπός. Η γνώση μέσω της εμπειρίας, μέσω του βιώματος είναι αυτή που ενισχύει την εξελικτική μας πορεία.

Σε κάθε άνθρωπο αυτό το ταξίδι εκφράζεται και υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι. Δεν υπάρχει πετυχημένη συνταγή. Γι’ αυτό το να το παίζουμε «δάσκαλοι» δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το πλαίσιο και από εκεί και πέρα είναι θέμα ατομικής προσπάθειας!

Η κοινωνία μας ονομάζει δασκάλους αυτούς που κατέχουν τη γνώση και τη μεταφέρουν στους άλλους. Η Δήμητρα αυτούς τους ονομάζει «Τεχνικούς Συμβούλους» διότι κατέχουν τα εργαλεία που μιλούν περισσότερο στο νου. Και είναι εντελώς απαραίτητοι σ’ αυτό το ταξίδι!!!

Η «Τεχνικός Σύμβουλος» Δήμητρα

Αυτό το ρόλο του «Τεχνικού Συμβούλου» παίζει η Δήμητρα προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξελιχθούν σε διάφορα αλληλοεξαρτώμενα πεδία. Είναι λάτρης του integration και το εφαρμόζει σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδυάζοντας διάφορα επιστημονικά πεδία και δίνοντας όσες περισσότερες εναλλακτικές μπορεί στους συμμετέχοντες. Επίσης είναι λάτρης του customization και είναι πάντα ανοικτή να διευρύνει το εκπαιδευτικό της υλικό ανάλογα με τις επιθυμίες των «μαθητών» της .

Πεδία Εκπαίδευσης

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρήσεων: Start-ups, Εξαγωγικών, Αγροδιατροφικών, Βοτανικών Κήπων
 • Εφαρμοσμένη Διαχείριση Έργων-Applied Project Management
 • Παρουσίαση Ιδεών-Idea Pitching
 • Πνευματοκεντρική Ηγεσία
 • Νέες Καινοτόμες Καλλιέργειες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Speed Learning-Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

Τρόποι Εκπαίδευσης

 • Δια ζώσης
 • Εξ αποστάσεως
 • Ανοικτά workshops
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Προσαρμοσμένα

Αποδέκτες

 • Μικρά & Μεγάλα παιδιά!
 • Ιδιώτες
 • Δημόσιοι/Ιδιωτικοί Φορείς
 • Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • ΜΚΟ