Το ζητούμενο στη ζωή είναι να αποκτήσουμε επίγνωση του ποιοι είμαστε. Είναι ο μόνος τρόπος να ανακαλύψουμε εκείνα τα dots που θα ενώσουμε. Να ανακαλύψουμε εκείνα τα κομμάτια μας που θα αποτελέσουν ingredients of integration.

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό! Το δεύτερο θέμα είναι να ανακαλύψουμε τα dots της Φύσης, του φυσικού-συμπαντικού περιβάλλοντός μας. Αυτά θα αποτελέσουν τα υπόλοιπα ingredients.

Αυτή η διαδικασία είναι μία προσωπική υπόθεση. Είναι μία διαδικασία προσωπικής εξέλιξης. Αυτό το ταξίδι χρειάζεται πολλές φορές pushes! Τα pushes μπορεί να είναι πολλά!!! Άνθρωποι, βιβλία, τεχνικές, περιβάλλον. Θα παραμείνω όμως στο πρώτο, στους ανθρώπους, τους οποίους θα τους ονομάσω Business Coaches!

Ιδιώτες, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ΜΚΟ

Η Business Coach Δήμητρα

Θα μπορούσε να αποκαλέσει τον εαυτό της Business Coach. Αυτός ο τίτλος δίνει μία διάσταση της ύπαρξής της. Δείτε σε ποιους τομείς και με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει ως μία μορφή ώθησης στο δικό σας προσωπικό ταξίδι προς την ανακάλυψη του Vantage Angle σας!

Πεδία Συμβουλευτικής

Business Model/Strategy

 • νέας καινοτόμας επιχείρησης
 • Start-up/νεοφυούς επιχείρησης
 • κοινωνικά & περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης
 • καθετοποιημένης Αγροδιατροφικής ή/και Αγροτουριστικής επιχείρησης

Οργάνωση

 • Γραφείο Διαχείρισης Έργων-Project Management Office (PMO)
 • και διαχείριση έργων & προγραμμάτων
 • και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων/ workshops

Σχεδιασμός

 • και διαχείριση ιστοσελίδας-internet website
 • και διαχείριση blog
 • παρουσίας στα Social Media
 • Gamified-Παιχνιδοποιημένης εφαρμογής

Προσωπική Ανάπτυξη

 • πώς να γίνετε αποτελεσματικοί “General Managers”
 • πώς να γίνετε καταπληκτικοί “Idea Pitchers”
 • πώς να γίνετε “Ηγέτες του Εαυτού σας”
 • πώς να “ενωθείτε” με τη Φύση