Πώς μπορεί η Δήμητρα να σας βοηθήσει!

  • Έχετε επιχείρηση αλλά δεν γνωρίζετε πώς να προχωρήσετε παρακάτω;

  • Δεν ξέρετε πώς να βρείτε το δικό σας Vantage Angle; Το δικό σας business model;

  • Έχετε μία καλή ιδέα αλλά δεν γνωρίζετε πώς και αν τελικά αξίζει τον κόπο να την μεταφράσετε σε προϊόν/υπηρεσία;

  • Είστε entrepreneur, ερευνητής, φοιτητής, καθηγητής πανεπιστημίου (… και ό,τι άλλο βάζει ο νους σας) και δεν γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μία αποτελεσματική παρουσίαση για να προωθήσετε τις ιδέες σας και τον εαυτό σας;

  • Δεν ξέρετε ποια είναι η αληθινή ιστορία που θέλετε να επικοινωνήσετε στον κόσμο;

  • Δεν ξέρετε πώς να μετατρέψετε την επιχείρησή σας σε αειφορική με βάση την προστασία της βιοποικιλότητας;

  • Δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε ό,τι υλοποιείτε; … Δηλαδή τα projects σας;

Ανακαλύψτε πώς λοιπόν μία General Manager & Business Coach μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε τα ερωτήματά σας και να βρείτε λύσεις σε θέματα που αφορούν το ταξίδι της ιδέας σας!

Συμβουλευτική

Δεν φτάνει μόνο να είμαστε ideas’ generators. Οι ιδέες πρέπει να διευρύνονται, να αναπτύσσονται σωστά. Τότε είναι που χρειαζόμαστε υποστήριξη, coaching…

Λεπτομέρειες

Business Coaching

It is not enough just to be ideas’ generators. The ideas should be expanded properly. This is when we need support, coaching…

Details

Σεμινάρια

Οι ιδέες ενισχύονται μέσα από την επιστημονική γνώση. Όμως αυτή η γνώση για να μας «μείνει» και να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι βιωματική

Λεπτομέρειες

Workshops

Ideas are enhanced by scientific knowledge. But this knowledge in order to “stay” and be effective should be experiential

Details

Επικοινωνήστε με τη Δήμητρα!

Εάν έχετε μία ή και περισσότερες ερωτήσεις σαν αυτές που προαναφέρθηκαν και θέλετε να συνεργαστούμε σε ένα ή/και περισσότερα από τα πεδία δράσης μου παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Το όνομά σας *

Το email σας *

Μικρή περιγραφή του αντικειμένου με
το οποίο ασχολείστε *

Πώς μπορώ να σας βοηθήσω; *