icon agro exports

Workshop για Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις:

Σχεδιασμός Εξαγωγικών Δράσεων με βάση το Γιατί-Πώς-Τι

Ένα Διαδραστικό Εργαστήριο για Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις που θέλουν να Εξάγουν Προϊόντα που Αξίζουν!

Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.

Οι Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό θα πρέπει να μεταλλαχθούν. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν μεθόδους και καλές πρακτικές άλλων βιομηχανιών/τομέων οι οποίες θα τις επιτρέψουν να προσεγγίσουν τις ξένες αγορές, να εγκατασταθούν σε αυτές με τελικό στόχο να γίνουν τα προϊόντα τους αποδεκτά από τους τελικούς καταναλωτές.

Σκοπός του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλα τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού.

Παραδοτέο του εργαστηρίου θα είναι ένα Σχέδιο/Πλάνο Εξαγωγής βασισμένο στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας Εξαγωγικής Αγροδιατροφικής Επιχείρησης το οποίο θα είναι πλήρως ανεπτυγμένο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Απευθύνεται

Το εργαστήριο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ήδη μία Αγροδιατροφική Επιχείρηση που εξάγει ήδη προϊόντα στο εξωτερικό ή/και θέλει να εξάγει αλλά και εκείνοι που σκέφτονται να αναπτύξουν μία αγροδιατροφική επιχείρηση με εξαγωγική κατεύθυνση.

Είναι ανοικτό σε παραγωγούς/αγρότες και μεταποιητές αγροδιατροφικών προϊόντων, σε ανθρώπους που σκέφτονται να επενδύσουν στον Αγροδιατροφικό Τομέα και να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, σε στελέχη εταιρειών του Αγροδιατροφικού Τομέα, σε μέλη ομάδων start-up εταιρειών που σχετίζονται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Θεματολογία

Οι Σύγχρονες Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις με Εξαγωγική Κατεύθυνση

  • Ο Αγροδιατροφικός Τομέας σε Παγκόσμιο Επίπεδο
  • Τι εννοούμε με τον όρο “Εξαγωγή Προϊόντος”
  • Μοντέλο Επιχείρησης με βάση το “Why-How-What”-“Γιατί-Πώς-Τι”

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας μιας Εξαγωγικής Αγροδιατροφικής Επιχείρησης

  • Χαρακτηριστικά Επιτυχημένων Εξαγωγικών Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
  • Σχέδιο/Πλάνο Εξαγωγής
  • PESTEL & SWOT Analysis ως Εργαλεία Διάγνωσης Εξαγωγικής Ικανότητας
  • Έρευνα Αγοράς Στόχου
  • Εξαγωγικό Marketing/Branding  με βάση τα 4Cs
  • Κατασκευή Εξαγωγικής Ιστοσελίδας
  • Τάσεις και Εργαλεία στο Online Marketing
Μέθοδος Κατάρτισης

Πρόκειται για ένα καθαρά βιωματικό, διαδραστικό πρόγραμμα. Όλη η θεματολογία καλύπτεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης-case studies. Το τελικό παραδοτέο του εργαστηρίου θα είναι ένα Πλάνο/Σχέδιο Εξαγωγής το οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να το προσαρμόσουν στη δική τους μοναδική περίπτωση.

 

Διάρκεια

Το Εργαστήριο έχει διάρκεια 6 ώρες.

Συμμετέχοντες

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά εργαστήριο είναι περιορισμένος-έως 10 άτομα-για να είναι εφικτή η εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις καλές πρακτικές της βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Πληροφορίες:

Κα Δήμητρα Ζερβάκη, dimitra@dimitrazervaki.com

 

Εισηγήτρια

dimitra footerΔήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Η Δήμητρα, λειτουργώντας ως General Manager & Business Coach, συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους ιδανική οπτική γωνία δράσης. Να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να επανενωθούν με τη Φύση και μέσω του Integration να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό Business & Personal Modus Operandi! Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων/οργανισμών, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών-προϊόντων-υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς και branding, στην παρουσίαση ιδεών (Idea Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα, στην ανάπτυξη και διαχείριση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, και στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων και blogs.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ